Giới thiệu chung

0
3064

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định là tổ chức xã hội – nghề nghiệp được thành lập vào năm 2008. Là tổ chức tự nguyện của các nhà Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc và tôn giáo, cùng phấn đấu cho sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên, góp phần xây dựng và phát triển lực lượng Doanh nhân tỉnh, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Định nói riêng và đất nước nói chung vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh ”.

Công dân Việt Nam (tại thời điểm kết nạp) từ 18 đến 45 tuổi, đang là thành viên lãnh đạo, đại diện cho doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) được thành lập và đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin gia nhập Hội đều được Ban Chấp hành Hội xem xét, kết nạp làm hội viên chính thức của Hội.

Chức năng của Hội.

1. Đoàn kết, tập hợp và phát triển lực lượng doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định; phát huy vai trò và nguồn lực của giới doanh nhân trẻ tỉnh nhà.

2. Đại diện cho lực lượng doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định trong các quan hệ đối nội và đối ngoại theo quy định của pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên.

3. Hỗ trợ lực lượng doanh nhân trẻ tỉnh nhà trong phát triển nghề nghiệp, hợp tác đầu tư, phát triển kinh doanh.

4.Là diễn đàn cung cấp, trao đổi thông tin, ý kiến giữa các nhà doanh nhân trẻ với cơ quan chính quyền, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp khác.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here